OBS: Detta är utgåva 2015.12. Visa senaste utgåvan.

Meny

Nyheter

Publicerad Kategori Beskrivning
2015-12-30 Vägledning
Lagändring:Second hand-verksamhet lagregleras fr.o.m. 2016-01-01.
2015-12-30 Vägledning
2015-12-29 Vägledning
2015-12-29 Vägledning
2015-12-29 Vägledning
2015-12-29 Vägledning
2015-12-28 Vägledning
2015-12-28 Vägledning
2015-12-22 Vägledning
2015-12-22 Vägledning
2015-12-22 Vägledning
2015-12-22 Vägledning
2015-12-22 Ställningstagande
2015-12-22 Ställningstagande
2015-12-22 Utgåvenotis
2015-12-22 Utgåvenotis
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Vägledning
Riksdagen har beslutat att rätten till skattereduktion för gåva ska upphöra från den 1 januari 2016. Rätt till skattereduktion för gåva gäller för gåvor till godkända gåvomottagare som ges under 2015.
2015-12-22 Vägledning
2015-12-22 Föreskrift
2015-12-22 Föreskrift
2015-12-22 Föreskrift
2015-12-22 Föreskrift
2015-12-22 Allmänt råd
2015-12-22 Allmänt råd
2015-12-21 Rättsfallskommentar
2015-12-21 Rättsfallskommentar
2015-12-21 Rättsfallskommentar
2015-12-21 Rättsfallskommentar
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Ställningstagande
2015-12-18 Ställningstagande
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Vägledning
Rättsfall: Beskattningsunderlag
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Lagar & förordningar
2015-12-18 Lagar & förordningar
2015-12-18 Ställningstagande
2015-12-18 Ställningstagande
2015-12-17 Vägledning
2015-12-17 Vägledning
2015-12-17 Vägledning
Riksdagen har beslutat att rätten till skattereduktion för gåva ska upphöra. Lagen om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva upphör därför att gälla från den 1 januari 2016. Rätt till skattereduktion för gåva gäller för gåvor till godkända gåvomottagare som ges under 2015.
2015-12-17 Vägledning
2015-12-17 Vägledning
Rättelse av skrivfel: Valt räkenskapsår i ett exempel har rättats.
2015-12-17 Vägledning
2015-12-17 Vägledning
2015-12-17 Vägledning
2015-12-17 Meddelande
2015-12-17 Meddelande
2015-12-17 Vägledning
HFD 1480-15 och 1483-15, personaloptioner och aktier intjänade utomlands och EUF-fördraget
2015-12-17 Vägledning
2015-12-16 Ställningstagande
2015-12-16 Ställningstagande
2015-12-16 Meddelande
2015-12-16 Meddelande
2015-12-16 Lagar & förordningar
2015-12-16 Lagar & förordningar
2015-12-15 Rättsfallskommentar
2015-12-15 Rättsfallskommentar
2015-12-15 Vägledning
2015-12-15 Vägledning
2015-12-15 Lagar & förordningar
2015-12-15 Lagar & förordningar
2015-12-15 Föreskrift
2015-12-15 Föreskrift
2015-12-15 Allmänt råd
2015-12-15 Allmänt råd
2015-12-15 Allmänt råd
2015-12-15 Allmänt råd
2015-12-14 Ställningstagande
2015-12-14 Ställningstagande
2015-12-14 Vägledning
Förtydligande: Rapportering av avslutade konton enligt FATCA-avtalet.
2015-12-14 Vägledning
2015-12-14 Vägledning
Förtydligande
2015-12-14 Vägledning
2015-12-11 Vägledning
Lagändring: Investeraravdrag får inte göras om andelar ägts i företaget innan förvärvet.
2015-12-11 Vägledning
2015-12-11 Meddelande
2015-12-11 Meddelande
2015-12-11 Vägledning
2015-12-11 Vägledning
2015-12-10 Vägledning
Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter från den 1 januari 2016
2015-12-10 Vägledning
2015-12-10 Vägledning
Ställningstagande: Uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär
2015-12-10 Vägledning
2015-12-10 Vägledning
Höjd schablonintäkt från och med den 1 januari 2016
2015-12-10 Vägledning
2015-12-10 Ställningstagande
2015-12-10 Ställningstagande
2015-12-10 Rättsfallskommentar
2015-12-10 Rättsfallskommentar
2015-12-08 Meddelande
2015-12-08 Meddelande
2015-12-08 Allmänt råd
2015-12-08 Allmänt råd
2015-12-07 Allmänt råd
2015-12-07 Allmänt råd
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-04 Vägledning
2015-12-04 Vägledning
2015-12-04 Vägledning
2015-12-04 Vägledning
2015-12-04 Ställningstagande
2015-12-04 Ställningstagande
2015-12-03 Vägledning
Förtydligande: Exempel på vad som avses med användning av luftfartyg för privat respektive annat än privat ändamål
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
Förtydligande: Exempel på vad som avses med användning av skepp och båtar för privat respektive annat än privat ändamål
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
Lagändring: Ändring av bestämmelser om skattebefrielse för dieselolja med inblandning av biodrivmedel (1 december 2015).
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
Lagändring: Ändring av bestämmelser om skattebefrielse för bensin med inblandning av biodrivmedel (1 december 2015)
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
Lagändring: Sänkt energiskattebefrielse vid inblandning av etanol i vissa motorbränslen för gnisttända motorer fr.o.m. den 1 december 2015. .
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Rättsfallskommentar
2015-12-03 Rättsfallskommentar
2015-12-03 Vägledning
Förtydligande om slutbeskedets betydelse.
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Rättsfallskommentar
2015-12-03 Rättsfallskommentar
2015-12-03 Vägledning
Servicebyggnader på camping.
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
Byggnad under ombyggnation klassificeras som i färdigt skick.
2015-12-03 Vägledning
2015-12-02 Vägledning
2015-12-02 Vägledning
2015-12-01 Föreskrift
2015-12-01 Föreskrift
2015-12-01 Föreskrift
2015-12-01 Föreskrift
2015-12-01 Föreskrift
2015-12-01 Föreskrift
2015-12-01 Ställningstagande
2015-12-01 Ställningstagande
2015-12-01 Utgåvenotis
2015-12-01 Utgåvenotis
2015-11-30 Vägledning
2015-11-30 Vägledning
2015-11-30 Vägledning
Rättsfall: Förhandsbesked om att tillträde till idrottsligt evenemang inte omfattar deltagaravgiften undanröjs
2015-11-30 Vägledning
2015-11-27 Vägledning
2015-11-27 Vägledning
2015-11-26 Vägledning
Ställningstagande: Vad innebär det att negativ JAU och uppskov enligt övergångsbestämmelserna i punkterna 4, 6 och 7 till SFS 2009:1413 ska återföras med en tiondel per år?
2015-11-26 Vägledning
2015-11-26 Vägledning
2015-11-26 Vägledning
2015-11-26 Meddelande
2015-11-26 Meddelande
2015-11-25 Vägledning
Hyra för skyltreklam.
2015-11-25 Vägledning
2015-11-25 Vägledning
Öppenarea ska inte tas med i byggrätten.
2015-11-25 Vägledning
2015-11-25 Vägledning
2015-11-25 Vägledning
2015-11-25 Ställningstagande
2015-11-25 Ställningstagande
2015-11-25 Vägledning
Ställningstagande: Tidning med medföljande vara
2015-11-25 Vägledning
2015-11-25 Ställningstagande
2015-11-25 Ställningstagande
2015-11-24 Vägledning
2015-11-24 Vägledning
2015-11-24 Allmänt råd
2015-11-24 Allmänt råd
2015-11-24 Allmänt råd
2015-11-24 Allmänt råd
2015-11-24 Föreskrift
2015-11-24 Föreskrift
2015-11-24 Meddelande
2015-11-24 Meddelande
2015-11-24 Ställningstagande
2015-11-24 Ställningstagande
2015-11-24 Rättsfallskommentar
2015-11-24 Rättsfallskommentar
2015-11-24 Rättsfallskommentar
2015-11-24 Rättsfallskommentar
2015-11-23 Lagar & förordningar
2015-11-23 Lagar & förordningar
2015-11-23 Allmänt råd
2015-11-23 Allmänt råd
2015-11-23 Vägledning
Nytt ställningstagande: Frågor om negativ ränta på inlåningskonto samt investeringssparkonto.
2015-11-23 Vägledning
2015-11-23 Vägledning
Ställningstagande: Tillhandahållande av tjänster mellan två etableringar inom ett företag när den ena etableringen ingår i en svensk mervärdesskattegrupp
2015-11-23 Vägledning
2015-11-23 Ställningstagande
2015-11-23 Ställningstagande
2015-11-17 Meddelande
2015-11-17 Meddelande
2015-11-17 Meddelande
2015-11-17 Meddelande
2015-11-16 Meddelande
2015-11-16 Meddelande
2015-11-16 Meddelande
2015-11-16 Meddelande
2015-11-16 Allmänt råd
2015-11-16 Allmänt råd
2015-11-16 Allmänt råd
2015-11-16 Allmänt råd
2015-11-16 Allmänt råd
2015-11-16 Allmänt råd
2015-11-16 Allmänt råd
2015-11-16 Allmänt råd
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-11 Vägledning
2015-11-11 Vägledning
2015-11-11 Ställningstagande
2015-11-11 Ställningstagande
2015-11-10 Ställningstagande
2015-11-10 Ställningstagande
2015-11-09 Föreskrift
2015-11-09 Föreskrift
2015-11-09 Vägledning
Ny lagtext om att avgående bolagsmans ansvar kan preskriberas
2015-11-09 Vägledning
2015-11-09 Ställningstagande
2015-11-09 Ställningstagande
2015-11-05 Ställningstagande
2015-11-05 Ställningstagande
2015-11-04 Utgåvenotis
2015-11-04 Utgåvenotis
2015-11-03 Ställningstagande
2015-11-03 Ställningstagande
2015-11-03 Utgåvenotis
2015-11-03 Utgåvenotis
2015-11-02 Ställningstagande
2015-11-02 Ställningstagande
2015-10-26 Föreskrift
2015-10-26 Föreskrift
2015-10-26 Vägledning
Ställningstagande: Möjligt att godkännas som representant för sin egen distansförsäljning till Sverige
2015-10-26 Vägledning
2015-10-26 Vägledning
Ställningstagande: Möjligt att godkännas som representant för sin egen distansförsäljning till Sverige
2015-10-26 Vägledning
2015-10-26 Vägledning
Ställningstagande: Möjligt att godkännas som representant för sin egen distansförsäljning till Sverige
2015-10-26 Vägledning
2015-10-26 Ställningstagande
2015-10-26 Ställningstagande
2015-10-23 Vägledning
Ställningstagande: Överklagande av utmätningsbeslut efter att beslut om fördelning eller utbetalning har fått laga kraft
2015-10-23 Vägledning
2015-10-23 Ställningstagande
2015-10-23 Ställningstagande
2015-10-20 Ställningstagande
2015-10-20 Ställningstagande
2015-10-16 Vägledning
2015-10-16 Vägledning
2015-10-15 Vägledning
2015-10-15 Vägledning
2015-10-15 Vägledning
2015-10-15 Vägledning
2015-10-15 Utgåvenotis
2015-10-15 Utgåvenotis
2015-10-14 Vägledning
2015-10-14 Vägledning
2015-10-14 Vägledning
2015-10-14 Vägledning
2015-10-14 Vägledning
2015-10-14 Vägledning
2015-10-14 Vägledning
2015-10-14 Vägledning
2015-10-14 Vägledning
2015-10-14 Vägledning
2015-10-01 Meddelande
2015-10-01 Meddelande
2015-10-01 Meddelande
2015-10-01 Meddelande
2015-10-01 Rättsfallskommentar
2015-10-01 Rättsfallskommentar
2015-10-01 Rättsfallskommentar
2015-10-01 Rättsfallskommentar
2015-10-01 Rättsfallskommentar
2015-10-01 Rättsfallskommentar
2015-10-01 Rättsfallskommentar
2015-10-01 Rättsfallskommentar
2015-09-29 Vägledning
Kupongskatt ska inte betalas på utdelning till ett Aktiengesellschaft i Liechtenstein
2015-09-29 Vägledning
2015-09-29 Allmänt råd
2015-09-29 Allmänt råd
2015-09-28 Vägledning
Förtydligande: Leasing av personbil – användning i mer än ringa omfattning i verksamhet som medför skattskyldighet
2015-09-28 Vägledning
2015-09-28 Allmänt råd
2015-09-28 Allmänt råd
2015-09-21 Föreskrift
2015-09-21 Föreskrift
2015-09-18 Ställningstagande
2015-09-18 Ställningstagande
2015-09-18 Vägledning
Ändrat ställningstagande ”Betalning av skattefordran som ingår i en skuldsanering”
2015-09-18 Vägledning
2015-09-16 Vägledning
2015-09-16 Vägledning
2015-09-14 Ställningstagande
2015-09-14 Ställningstagande
2015-09-11 Ställningstagande
2015-09-11 Ställningstagande
2015-09-08 Rättsfallskommentar
2015-09-08 Rättsfallskommentar
2015-09-07 Meddelande
2015-09-07 Meddelande
2015-09-07 Allmänt råd
2015-09-07 Allmänt råd
2015-09-07 Vägledning
2015-09-07 Vägledning
2015-09-03 Vägledning
2015-09-03 Vägledning
2015-09-03 Vägledning
Nytt rättsfall om blankning, HFD 2015 ref. 23
2015-09-03 Vägledning
2015-09-02 Vägledning
2015-09-02 Vägledning
2015-09-02 Vägledning
Även vid avdrag för mervärdesskatt som en lönekostnad ska delvis befrielse från skattetillägget ges.
2015-09-02 Vägledning
2015-09-02 Rättsfallskommentar
2015-09-02 Rättsfallskommentar
2015-09-02 Vägledning
2015-09-02 Vägledning
2015-09-01 Föreskrift
2015-09-01 Föreskrift
2015-09-01 Föreskrift
2015-09-01 Föreskrift
2015-08-27 Vägledning
Ställningstagande: Utgifter för dator och telefon i enskild näringsverksamhet
2015-08-27 Vägledning
2015-08-27 Vägledning
Ställningstagande: Skattereduktion för husarbete – arbetskostnad vid borrning
2015-08-27 Vägledning
2015-08-26 Vägledning
Nytt ställningstagande: Utgifter för dator och telefon i enskild näringsverksamhet.
2015-08-26 Vägledning
2015-08-26 Ställningstagande
2015-08-26 Ställningstagande
2015-08-25 Meddelande
2015-08-25 Meddelande
2015-08-25 Allmänt råd
2015-08-25 Allmänt råd
2015-08-25 Vägledning
Ställningstagande: Avdrag för kupongskatt vid utbetalning till en utländsk förvaltare
2015-08-25 Vägledning
2015-08-25 Allmänt råd
2015-08-25 Allmänt råd
2015-08-25 Allmänt råd
2015-08-25 Allmänt råd
2015-08-24 Föreskrift
2015-08-24 Föreskrift
2015-08-24 Föreskrift
2015-08-24 Föreskrift
2015-08-24 Utgåvenotis
2015-08-24 Utgåvenotis
2015-08-20 Vägledning
2015-08-20 Vägledning
2015-08-20 Vägledning
2015-08-20 Vägledning
2015-08-20 Ställningstagande
2015-08-20 Ställningstagande
2015-08-20 Ställningstagande
2015-08-20 Ställningstagande
2015-08-19 Vägledning
Ställningstagande: Danskt AM-bidrag – en utländsk inkomstskatt enligt nordiska skatteavtalet
2015-08-19 Vägledning
2015-08-17 Allmänt råd