OBS: Detta är årsutgåva 2015.12. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Här kan du läsa om den redovisningsmässiga klassificeringen och värderingen av de olika poster som företagen redovisar i sin balans- och resultaträkning.