OBS: Detta är utgåva 2015.12. Visa senaste utgåvan.

Olika bestämmelser gäller då skattepliktiga tobaksvaror flyttas mellan EU-länder respektive mellan ett EU-land och ett annat land (tredje land). Med EU eller EU-land menas de geografiska områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde.

Uppdaterat denna sida

Allmänt om EU:s punktskatteområde

Olika bestämmelser gäller då skattepliktiga alkoholvaror flyttas mellan EU-länder respektive mellan ett EU-land och ett annat land (tredje land).

Med EU eller EU-land menas de geografiska områden som tillhör EU:s punktskatteområde. Med tredje land menas länder och områden utanför detta skatteområde (1 § fjärde stycket LTS).

EU:s punktskatteområde omfattar unionens territorium som detta definieras i artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (1 § förordningen (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde).

Vid flyttningar av skattepliktiga alkoholvaror mellan EU-länder används termerna införsel och utförsel. Vid flyttningar av varor mellan EU-land och tredje land används termerna import och export, jfr 1 § tredje stycket LTS.

EU:s territorium

Nytt: 2015-10-14

Unionens territorium utgörs av Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Tidigare:

Unionens territorium utgörs av Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Vissa områden som tillhör medlemsstaternas territorier omfattas inte av tillämpningsområdet för fördragen vilket framgår av artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Till exempel ska fördragen inte tillämpas beträffande Färöarna, vilket därmed innebär att Färöarna inte ingår i EU:s punktskatteområde.

Områden som inte omfattas av EU:s punktskatteområde men som omfattas av EU:s tullområde

Följande områden som tillhör EU:s tullområde omfattas inte av EU:s punktskatteområde och likställs därför med tredje land vid tillämpningen av LAS (förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde jämförd med artikel 5 i direktiv 2008/118/EG):

 • Kanarieöarna
 • De franska utomeuropeiska departementen
 • Åland
 • Kanalöarna

Områden som varken omfattas av EU:s punktskatteområde eller av EU:s tullområde

Följande områden som inte tillhör EU:s tullområde omfattas inte heller av EU:s punktskatteområde och likställs där med tredje land vid tillämpningen av LTS (förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde jämförd med artikel 5 i direktiv 2008/118/EG):

 • Ön Helgoland
 • Territoriet Büsingen
 • Ceuta
 • Melilla
 • Livigno
 • Campione d’Italia
 • De italienska delarna av Luganosjön

Särskilt om Monaco, San Marino, Isle of Man, Akrotiri och Dhekelia samt Jungholz och Mittelberg

Monaco, San Marino, Isle of Man och Storbritanniens suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia ska anses ingå i EU:s punktskatteområde (förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde jämförd med artikel 6 i direktiv 2008/118/EG).

Flyttningar av varor som utgår från eller är avsedda för

 • Monaco ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Frankrike,
 • San Marino ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Italien,
 • Isle of Man ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Storbritannien,
 • Storbritanniens suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Cypern,
 • Jungholz och Mittelberg (Kleines Walsertal) ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Tyskland.

Referenser på sidan

EU-författningar

 • Fördraget om Europeiska unionen [1]
 • Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [1] [2]
 • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

 • Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde [1] [2] [3] [4]
 • Lag (1994:1563) om tobaksskatt [1]