OBS: Detta är utgåva 2015.13. Sidan är avslutad 2018.

Meny

Specialbyggnader är med hänsyn till sitt samhällsnyttiga ändamål inte skatte- och avgiftspliktiga enligt reglerna i 3 kap. 2 § FTL och saknar därmed en egen värderingsmodell. Det finns 11 undergrupper av specialbyggnader.