Skatteverket får besluta om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden. Föreskrifterna är liksom lagar och förordningar bindande. De kungörs i Skatteverkets författningssamling (SKVFS). De publiceras här när de har beslutats men är inte gällande förrän de har kommit ut från trycket. Det kan förekomma fel i författningstexterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Här finns alla föreskrifter som har gällt 2012 eller senare och vissa från tidigare år. Här finns också Register över Skatteverkets gällande föreskrifter. Under fliken Alla år visas samtliga föreskrifter och under respektive årsflik visas de föreskrifter som är tillämpliga för det året.

SKVFS 2009:7 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Fastighetsdeklaration;
SKVFS 2013:9 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2014 års och senare års fastighetstaxeringar;
SKVFS 2015:8 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2017 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter;
SKVFS 2015:5 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2016;
SKVFS 2012:9 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter vid 2013 års allmänna fastighetstaxering;
SKVFS 2013:8 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2014;
SKVFS 2014:4 Skatteverkets föreskrifterom allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2015;
SKVFS 2011:7 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2012;
SKVFS 2015:4 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter vid 2016 års förenklade fastighetstaxering;
SKVFS 2010:9 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2012 års förenklade fastighetstaxering av småhusenheter;
SKVFS 2011:5 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2013 års allmänna fastighetstaxering av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri-, täkt- och elproduktionsenheter;
SKVFS 2012:4 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2014 års förenklade fastighetstaxering av lantbruksenheter;
SKVFS 2014:3 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid allmän fastighetstaxering 2015;
SKVFS 2013:10 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2015 års allmänna fastighetstaxering av småhusenheter
SKVFS 2011:4 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2012 och senare års fastighetstaxeringar;
SKVFS 2012:08 Skatteverkets föreskrifter om allmän och särskild fastighetstaxering 2013;
SKVFS 2014:12 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2016 års förenklade fastighetstaxering av hyreshusenheter och ägarlägenheter