OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Här hittar du sidor där du kan läsa om förutsättningarna för undantag från skatteplikt vid försäljning eller överföring av varor när varorna transporteras från Sverige till ett annat EU-land.