OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Meny

Nyheter

Publicerad Kategori Beskrivning
2015-12-30 Vägledning
Lagändring:Second hand-verksamhet lagregleras fr.o.m. 2016-01-01.
2015-12-30 Vägledning
2015-12-29 Vägledning
2015-12-29 Vägledning
2015-12-29 Vägledning
2015-12-29 Vägledning
2015-12-28 Vägledning
2015-12-28 Vägledning
2015-12-22 Vägledning
2015-12-22 Vägledning
2015-12-22 Vägledning
2015-12-22 Vägledning
2015-12-22 Ställningstagande
2015-12-22 Ställningstagande
2015-12-22 Utgåvenotis
2015-12-22 Utgåvenotis
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Vägledning
Riksdagen har beslutat att rätten till skattereduktion för gåva ska upphöra från den 1 januari 2016. Rätt till skattereduktion för gåva gäller för gåvor till godkända gåvomottagare som ges under 2015.
2015-12-22 Vägledning
2015-12-22 Föreskrift
2015-12-22 Föreskrift
2015-12-22 Föreskrift
2015-12-22 Föreskrift
2015-12-22 Allmänt råd
2015-12-22 Allmänt råd
2015-12-21 Rättsfallskommentar
2015-12-21 Rättsfallskommentar
2015-12-21 Rättsfallskommentar
2015-12-21 Rättsfallskommentar
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Ställningstagande
2015-12-18 Ställningstagande
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Vägledning
Rättsfall: Beskattningsunderlag
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Lagar & förordningar
2015-12-18 Lagar & förordningar
2015-12-18 Ställningstagande
2015-12-18 Ställningstagande
2015-12-17 Vägledning
2015-12-17 Vägledning
2015-12-17 Vägledning
Riksdagen har beslutat att rätten till skattereduktion för gåva ska upphöra. Lagen om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva upphör därför att gälla från den 1 januari 2016. Rätt till skattereduktion för gåva gäller för gåvor till godkända gåvomottagare som ges under 2015.
2015-12-17 Vägledning
2015-12-17 Vägledning
Rättelse av skrivfel: Valt räkenskapsår i ett exempel har rättats.
2015-12-17 Vägledning
2015-12-17 Vägledning
2015-12-17 Vägledning
2015-12-17 Meddelande
2015-12-17 Meddelande
2015-12-17 Vägledning
HFD 1480-15 och 1483-15, personaloptioner och aktier intjänade utomlands och EUF-fördraget
2015-12-17 Vägledning
2015-12-16 Ställningstagande
2015-12-16 Ställningstagande
2015-12-16 Meddelande
2015-12-16 Meddelande
2015-12-16 Lagar & förordningar
2015-12-16 Lagar & förordningar
2015-12-15 Rättsfallskommentar
2015-12-15 Rättsfallskommentar
2015-12-15 Vägledning
2015-12-15 Vägledning
2015-12-15 Lagar & förordningar
2015-12-15 Lagar & förordningar
2015-12-15 Föreskrift
2015-12-15 Föreskrift
2015-12-15 Allmänt råd
2015-12-15 Allmänt råd
2015-12-15 Allmänt råd
2015-12-15 Allmänt råd
2015-12-14 Ställningstagande
2015-12-14 Ställningstagande
2015-12-14 Vägledning
Förtydligande: Rapportering av avslutade konton enligt FATCA-avtalet.
2015-12-14 Vägledning
2015-12-14 Vägledning
Förtydligande
2015-12-14 Vägledning
2015-12-11 Vägledning
Lagändring: Investeraravdrag får inte göras om andelar ägts i företaget innan förvärvet.
2015-12-11 Vägledning
2015-12-11 Meddelande
2015-12-11 Meddelande
2015-12-11 Vägledning
2015-12-11 Vägledning
2015-12-10 Vägledning
Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter från den 1 januari 2016
2015-12-10 Vägledning
2015-12-10 Vägledning
Ställningstagande: Uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär
2015-12-10 Vägledning
2015-12-10 Vägledning
Höjd schablonintäkt från och med den 1 januari 2016
2015-12-10 Vägledning
2015-12-10 Ställningstagande
2015-12-10 Ställningstagande
2015-12-10 Rättsfallskommentar
2015-12-10 Rättsfallskommentar
2015-12-08 Meddelande
2015-12-08 Meddelande
2015-12-08 Allmänt råd
2015-12-08 Allmänt råd
2015-12-07 Allmänt råd
2015-12-07 Allmänt råd
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-04 Vägledning
2015-12-04 Vägledning
2015-12-04 Vägledning
2015-12-04 Vägledning
2015-12-04 Ställningstagande
2015-12-04 Ställningstagande
2015-12-03 Vägledning
Förtydligande: Exempel på vad som avses med användning av luftfartyg för privat respektive annat än privat ändamål
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
Förtydligande: Exempel på vad som avses med användning av skepp och båtar för privat respektive annat än privat ändamål
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
Lagändring: Ändring av bestämmelser om skattebefrielse för dieselolja med inblandning av biodrivmedel (1 december 2015).
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
Lagändring: Ändring av bestämmelser om skattebefrielse för bensin med inblandning av biodrivmedel (1 december 2015)
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
Lagändring: Sänkt energiskattebefrielse vid inblandning av etanol i vissa motorbränslen för gnisttända motorer fr.o.m. den 1 december 2015. .
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Rättsfallskommentar
2015-12-03 Rättsfallskommentar
2015-12-03 Vägledning
Förtydligande om slutbeskedets betydelse.
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Rättsfallskommentar
2015-12-03 Rättsfallskommentar
2015-12-03 Vägledning
Servicebyggnader på camping.
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
Byggnad under ombyggnation klassificeras som i färdigt skick.
2015-12-03 Vägledning
2015-12-02 Vägledning