OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Skattesatsen för hotell- och campingverksamhet och liknande är 12 procent.

Rumsuthyrning i hotellrörelse och liknande verksamhet och upplåtelse av campingplats och motsvarande i campingverksamhet som medför skattskyldighet enligt 3 kap. 3 § första stycket 4 omfattas av skattesatsen 12 procent (7 kap. 1 § andra stycket 1 ML).

En beskrivning av vad för slags hotell- och campingverksamhet som medför skattskyldighet med skattesatsen 12 procent finns på sidan Rumsuthyrning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]