OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

När någon för in en vara från ett tredjeland som övergår till fri omsättning, d.v.s. förtullas, uppkommer en skattskyldighet för mervärdesskatt om inte importen av varan är undantagen från skatteplikt.

Läs om hur beskattningsunderlaget ska fastställas vid import av skattepliktiga varor.