OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Meny

Skatteverket får självmant eller efter en ansökan av den skattskyldige besluta att trängselskatt eller tilläggsavgift helt eller delvis inte ska tas ut eller att trängselskatt ska återbetalas.

För befrielse, eller återbetalning av ett redan inbetalat belopp, krävs att det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatten eller avgiften (18 § LTS).

Transportstyrelsen ansvarar för att trängselskatten betalas tillbaka i enlighet med Skatteverkets beslut (4 § FTS).

Läs mer om befrielse från skatt och tilläggsavgift.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2004:987) om trängselskatt [1]
  • Lag (2004:629) om trängselskatt [1]