OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Samtliga stiftelser är skyldiga att ansöka om organisationsnummer.

Stiftelser ska ha ett organisationsnummer

Från och med den 1 januari 2010 ska samtliga stiftelser ha ett organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Ansöka om organisationsnummer och överklaga ett beslut

För stiftelser är det numera obligatoriskt med organisationsnummer. Då länsstyrelserna för ett stiftelseregister är lagstiftarens önskemål att även tilldelningen av organisationsnummer i framtiden ska hanteras av länsstyrelserna (prop. 2008/09:84 s. 33). Det är inte bestämt när övergången ska ske. Tills vidare ansöker man om organisationsnummer hos Skatteverket.

En stiftelse kan överklaga Skatteverkets beslut om organisationsnummer till förvaltningsrätten. För att överklaga till kammarrätten krävs prövningstillstånd.

Inaktivera ett organisationsnummer

Ett organisationsnummer som registrerats för en stiftelse kvarstår även efter att stiftelsen upphör. Om en stiftelse upphör bör man anmäla detta till Skatteverket för inaktivering av organisationsnumret i Skatteverkets databas.

Kompletterande information

Läs mer om vad som konstituerar en stiftelse i stiftelselagen och tryggandelagen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. [1]
  • Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. [1]
  • Stiftelselag (1994:1220) [1]

Propositioner

  • Proposition 2008/09:84 Stiftelser – frågor om registrering och tillsyn, m.m. [1]

Referenser inom organisationsnummer