OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

I dessa avsnitt används vanligtvis begreppet köp. Med begreppet köp förstås även import och unionsinterna förvärv.

Uppdaterat