OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2023.

I dessa avsnitt används vanligtvis begreppet köp. Med begreppet köp förstås även import och unionsinterna förvärv.

Uppdaterat