OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2023.

Här kan du läsa om skatteplikt för upplåtelse av lokal och anläggning för idrottsutövning.

Korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar

Korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning är inte undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 3 § första stycket 10 ML. Bestämmelsen gäller korttidsupplåtelse av idrottslokaler för sådan idrottsutövning som inte omfattas av skattefriheten enligt 3 kap. 11 a § ML.

Kommersiell fastighetsupplåtelse för idrottsutövning (inte bedriven av stat, kommun eller allmännyttig ideell förening) är alltså skattepliktig. Som exempel på skattepliktig korttidsupplåtelse kan nämnas ett aktiebolag som i sin idrottsanläggning hyr ut en tennisbana vissa timmar per vecka för tennisspel.

Skattesatsen är 6 procent enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 10 ML.

För korttidsupplåtelse av idrottslokaler för andra ändamål än idrottsutövning gäller huvudregeln om skattefrihet för lokalupplåtelse i 3 kap. 2 § ML. Läs mer under lokaler och anläggningar för idrottsutövning.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar