OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Kontrolluppgiftsblanketter

Det finns ett flertal olika kontrolluppgiftsblanketter i inkomstslaget tjänst: KU10 (lön och förmåner m.m.), KU13 (SINK), KU14 (pensionsgrundande inkomst m.m.), KU16 (sjöinkomst), KU17 (SINK med sjöinkomst), KU18 (pensions- och försäkringsutbetalare) och KU19 (pensions- och försäkringsutbetalare med SINK).

Kontrolluppgifter från arbetsgivare

En arbetsgivare eller annan utbetalare kan komma att lämna någon av följande kontrolluppgifter för den som tar emot ersättning för utfört arbete:

KU10, lönekontrolluppgiften, lämnar arbetsgivare i allmänhet för mottagare som är bosatta och beskattas i Sverige.

KU13 lämnar arbetsgivare för mottagare som ska beskattas enligt reglerna om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK. Om arbetsgivaren ansökt om ett SINK-beslut och fått besked att reglerna för SINK inte är tillämpliga ska KU13 inte lämnas. I dessa fall ska antingen KU10 eller KU14 lämnas.

KU14 lämnar arbetsgivare för mottagare som inte alls ska beskattas för inkomsten i Sverige, men som ska omfattas av svensk socialförsäkring. De som omfattas av svensk socialförsäkring har bland annat rätt till pensionsgrundande inkomst i Sverige. KU14 används som underlag för beräkning av pensionsgrundande inkomst. Kontrolluppgiften ska även lämnas för anställda på utländsk beskickning i Sverige som enligt skatteavtal ska betala skatt i beskickningslandet. Den används även som ett led i det internationella informationsutbytet när den anställdes inkomst kan ligga till grund för beskattning i annat land. KU14 kan förekomma både på personer som är obegränsat skattskyldiga och personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige.

KU16, kontrolluppgift för sjöinkomst, lämnar arbetsgivare för sjömän som är bosatta i Sverige och har inkomst ombord på fartyg som Skatteverket klassificerat för sjöinkomst (närfart eller fjärrfart). Arbetsgivare lämnar KU 16 även för arbete ombord på ett EES-handelsfartyg som inte är klassificerat för sjöinkomst, men som används i närfart eller fjärrfart.

KU17, kontrolluppgiften för utomlands bosatta med sjöinkomst, lämnar arbetsgivare för mottagare som beskattas enligt reglerna om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med sjöinkomst.

För mer information om hur kontrolluppgifterna ska fyllas i se broschyren Kontrolluppgifter – lön, förmåner m.m. (SKV304), som finns på Skatteverkets webbplats.

Kontrolluppgifter från pensions- och försäkringsutbetalare

Den som betalar ut pensions- eller försäkringsersättningar och som är kontrolluppgiftsskyldig ska lämna någon av följande kontrolluppgifter:

KU18 lämnar utbetalaren för personer som är bosatta och beskattas i Sverige.

KU19 lämnar utbetalare för personer bosatta utomlands.

Observera att arbetsgivare som har betalat ut tjänstepension till före detta anställda eller deras efterlevande ska redovisa pensionen på KU10.

För mer information om hur kontrolluppgifterna ska fyllas i se Ersättningskoder till kontrolluppgiftsblankett KU18 och Ersättningskoder till kontrolluppgiftsblankett KU19, som finns på Skatteverkets webbplats.