OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Den som är kontrolluppgiftsskyldig ska lämna kontrolluppgift för fysiska personer och dödsbon som har avyttrat värdepapper m.m. Kontrolluppgiften ska bl.a. innehålla uppgift om försäljningsintäkt eller inlösenbelopp för nästan alla delägar- och fordringsrätter. Kontrolluppgift ska även lämnas för försäljning av en bostadsrätt.