OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2021.

En obegränsat skattskyldig person har rätt till nedsättning av skatten på försäkringen enligt bestämmelserna i 10 a § AvPL om personen

  • har en pensionsförsäkring som är meddelad i en försäkringsrörelse som inte bedrivs från ett fast drifställe i Sverige, eller en försäkring som anses som pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL
  • under beskattningsåret har haft en kapitalförsäkring som är meddelad i en försäkringsrörelse som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige.

För närvarande finns avsnittet Nedsättning av skatten på grund av utländsk skatt i Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399), avsnitt 96.3.4. Avsnittet kommer under våren 2015 att publiceras i Rättslig vägledning under området Pensioner > Avkastningsskatt på pensionsmedel.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1]

Övrigt

  • Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:2) [1]