OBS: Detta är utgåva 2021.18. Sidan är avslutad 2021.

Obegränsat skattskyldiga personer och svenska handelsbolag har rätt till nedsättning av skatten på försäkringen enligt bestämmelserna i 10 a § AvPL om de

  • har en pensionsförsäkring som är meddelad i en försäkringsrörelse som inte bedrivs från ett fast drifställe i Sverige, eller en försäkring som anses som pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL
  • under beskattningsåret har haft en kapitalförsäkring som är meddelad i en försäkringsrörelse som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige
  • har ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige.

Läs mer på sidan Nedsättning på grund av utländsk skatt

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1]