OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Vid beskattning enligt A-SINK tas särskild inkomstskatt ut med 15 %. Skatten är en definitiv skatt.

Ingen skyldighet att lämna inkomstdeklaration

Särskild inkomstskatt är en definitiv, d.v.s. slutlig, statlig inkomstskatt. Att skatten är definitiv innebär att det inte finns någon skyldighet att lämna en inkomstdeklaration.

Avdrag medges inte

Vid beskattning enligt A-SINK är det fråga om en s.k. bruttobeskattning, d.v.s. det finns inte någon möjlighet till avdrag. En artist, idrottsutövare eller ett artistföretag som omfattas av bestämmelserna i A-SINK kan dock välja att i stället bli beskattad enligt IL och har då möjlighet få vissa avdrag och skattereduktioner.

Särskild inkomstskatt tas ut med 15 %

Särskild inkomstskatt tas ut med 15 % av den skattepliktiga inkomsten (9 § A-SINK).

Procentsatsen går inte att jämka

Skatt tas ut med full skattesats eller inte alls. Någon möjlighet att ändra beräkningen av skatteavdraget eller ta ut skatt med en annan procentsats än ovannämnda finns inte.

Allmän pensionsavgift tas inte ut

Allmän pensionsavgift kan inte tas ut vid beskattning enligt A-SINK då den särskilda inkomstskatten är en definitiv skatt som inte ingår i beslut om slutlig skatt.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster