OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

I OSL finns det sekretessbestämmelser som är gemensamma för alla myndigheter och verksamhetsområden. Bestämmelserna skyddar uppgifter om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgifterna förekommer.

Vilka uppgifter skyddas?

Bestämmelserna finns i 21 kap. OSL. Uppgifterna som skyddas har gemensamt att de är integritetskänsliga uppgifter.

Hälsotillstånd och liknande

I kapitlets första bestämmelse skyddas uppgifter om hälsa och sexualliv (21 kap. 1 § OSL). Av de uppgifter som omfattas av bestämmelsen är det främst uppgift om könsbyte som finns hos Skatteverket. Bestämmelsen har ett rakt skaderekvisit.

Förföljda personer och liknande

I kapitlets tredje bestämmelse skyddas kontaktuppgifter till enskilda, så som bostadsadress, telefonnummer, e-postadress och liknande (21 kap. 3 § OSL). Bestämmelsen har ett kvalificerat rakt skaderekvisit. Läs mer om sekretessen för uppgift om förföljda personer.

Utlänningar

I kapitlets femte bestämmelse skyddas uppgifter som rör utlänningar (21 kap. 5 § OSL). Bestämmelsen har ett rakt skaderekvisit. Läs mer om sekretess för uppgift om utlänning i vissa fall.

Behandling i strid med personuppgiftslagen

I kapitlets sjunde bestämmelse skyddas personuppgifter om det kan antas att dessa efter ett utlämnande skulle behandlas i strid med personuppgiftslagen (21 kap. 7 § OSL). Bestämmelsen har ett rakt skaderekvisit. Läs mer om sekretess för personuppgifter som behandlas i strid med PuL.

Inskränkt meddelarfrihet

Den tystnadsplikt som föjer av 1, 3 och 5 §§ i 21 kap. OSL inskränker rätten till meddelarfrihet (21 kap. 8 § OSL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar