OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2023.

I vissa fall ska även inköp i ett tredjeland som transporteras till Sverige via ett annat EU-land beskattas i Sverige.

Förvärv gjort av en juridisk person som inte är en beskattningsbar person

Om en juridisk person som inte är en beskattningsbar person importerar varor till ett annat EU-land för vidare transport till Sverige, så uppfylls inte förutsättningarna för att den juridiska personen ska förvärvsbeskattas enligt 2 a kap. 2 § 1 ML. Det beror på att transporten påbörjas i ett tredjeland och inte i ett annat EU-land. För att beskattningsrätten ska tillförsäkras destinationslandet har det införts en spärregel som medför att den juridiska personen under dessa förutsättningar ändå ska förvärvsbeskattas i Sverige (2 a kap. 5 § ML).

Bestämmelsen motsvaras av artikel 20 andra stycket i mervärdesskattedirektivet.

Förvärvsbeskattning ska alltså ske i Sverige om en juridisk person som inte är en beskattningsbar person köper varor i ett tredjeland och varorna importeras i ett annat EU-land för vidaretransport till Sverige. Det gäller nytt transportmedel och punktskattepliktiga varor oavsett värdet av inköpet samt andra varor om förvärvströskeln överskrids.

Om importmoms påförts i importlandet kan den juridiska personen ha rätt till återbetalning av denna i importlandet för att undvika dubbelbeskattning (jämför med den återbetalningsrätt som föreligger enligt 10 kap. 11 b § ML vid import via Sverige).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]