OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Det är domstol som fattar beslut om adoptioner i Sverige, och därefter meddelar Skatteverket.

Domstol fattar beslut om adoption

I Sverige är det domstol som fattar beslut om adoptioner. När en domstol har fattat ett sådant beslut ska de skicka ett meddelande om beslutet till Skatteverket. Detta meddelande ska skickas så snart beslutet har vunnit laga kraft. Domstolen ska skicka ett meddelande till Skatteverket om adoptionsbeslutet även om adoptivbarnet aldrig har varit folkbokfört i Sverige.

Svensk domstol tar upp adoptionsansökningar om de som ansöker

  • har svenskt medborgarskap eller
  • har hemvist i Sverige eller
  • har fått regeringens medgivande till att ansökningen om adoption prövas (1 § LIA).

Datum för rättsverkan

Ett domstolsbeslut om adoption ska registreras när beslutet har vunnit laga kraft. Adoptionen gäller från den dag då domstolen fattade beslutet.

Följder vid ett adoptionsbeslut

I samband med en adoption kan adoptivbarnets efternamn, medborgarskap och vårdnad komma att ändras.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption [1]