OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Stipendier för mottagarens utbildning och vissa andra stipendier är skattefria.

Stipendier för utbildning

Stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning är skattefria (8 kap. 5 § IL).

Stipendier för annat än utbildning

Även stipendier som är avsedda för andra ändamål än utbildning är skattefria om

  • de inte betalas ut periodiskt, och
  • de inte är ersättning för arbete som har utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning.

Forskarstipendier från EU (Marie Curie-stipendier) är skattepliktiga (11 kap. 46 § IL).

Stipendier till anställda eller uppdragstagare

Stipendier till anställda eller uppdragstagare är alltid skattepliktiga, oavsett om stipendiet avser mottagarens utbildning eller inte.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]