OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Skatteavtalet träder i kraft i samband med att staterna formellt meddelar varandra att avtalet antagits i respektive stat eller kortare tid därefter.

Avtalstext

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification

shall be exchanged at .......... as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments

of ratification and its provisions shall have effect:

a) (in State A): .......................................

b) (in State B): .......................................

Beskrivning av artikeln

Inkomstskatteavtalen träder vanligtvis i kraft i samband med utväxlingen av ratifikationshandlingarna eller efter notväxling eller viss kortare tid därefter och blir därmed folkrättsligt bindande. Avtalen blir därefter tillämpliga vid den tidpunkt som anges i den förordning som utfärdas.