OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Skatteavtalet träder i kraft i samband med att staterna formellt meddelar varandra att avtalet antagits i respektive stat eller en kortare tid därefter.

Avtalstext

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification

shall be exchanged at .......... as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments

of ratification and its provisions shall have effect:

a) (in State A): .......................................

b) (in State B): .......................................

Beskrivning av artikeln

Ett skatteavtal träder vanligtvis i kraft i samband med utväxlingen av ratifikationshandlingarna eller efter en notväxling, eller en viss kortare tid därefter. Genom ikraftträdandet blir avtalet folkrättsligt bindande.

För att ett skatteavtal ska bli tillämpligt i Sverige måste det även ha införlivats i svensk rätt genom en lag som har trätt i kraft.