OBS: Detta är utgåva 2015.3. Sidan är avslutad 2023.

Vinstmarginalbeskattning är en särskild form av beskattning som bygger på en princip om beskattning av uppkommen vinstmarginal, till skillnad mot normalfallet när beskattning sker av varans eller tjänstens försäljningspris.