OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Meny

Vinstmarginalbeskattning är en särskild form av beskattning som bygger på en princip om beskattning av uppkommen vinstmarginal, till skillnad mot normalfallet när beskattning sker av varans eller tjänstens försäljningspris.