OBS: Detta är utgåva 2015.3. Sidan är avslutad 2023.

En beskattningsbar person som har ett fast etableringsställe i Sverige kan likställas med en utländsk beskattningsbar person i de fall en omsättning görs inom landet utan medverkan av det svenska etableringsstället (1 kap. 2 § tredje stycket ML).

Det innebär att köparen kan bli skattskyldig för en sådan omsättning. Bestämmelsen är endast tillämplig när det är fråga om ett företag med ett säte i ett annat land som har ett fast etableringsställe här i landet. Här kan du läsa mer om skattskyldigheten i dessa fall.

En sådan beskattningsbar person har rätt till återbetalning av ingående skatt som avser inköp eller import som görs för omsättningar inom landet då köparen är skattskyldig enligt reglerna i 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4 eller 4 c ML (10 kap. 11 f § ML).

Rätten till återbetalning gäller bara sådan skatt som skulle ha varit avdragsgill om verksamheten medfört skattskyldighet (10 kap. 13 § ML). Det innebär bl.a. att avdragsförbuden i 8 kap måste beaktas.

Den ingående skatten ska redovisas i en mervärdesskattedeklaration.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar