OBS: Nedan visas versionen från 16 jun 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 16 jun 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Undantagen från huvudreglerna ska avspegla principen att beskattning ska ske i det land där tjänsten konsumeras. Vissa av undantagen blir bara tillämpliga om köparen är någon annan än en beskattningsbar person.

Uppdaterat