OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Här redovisas vad som avses med ersättning för arbete och bestämmelserna för den som ska göra skatteavdrag från sådan ersättning. Här finns information om, på vilka typer av ersättningar skatteavdrag ska göras samt i vilka fall avdrag inte ska göras. Redovisning av reglerna för hur skatteavdrag från ersättning för arbete ska beräknas finns här. Information ges också om hur olika förmåner ska värderas och om olika skattetabeller.

Uppdaterat