OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Den som ska betala in arbetsgivaravgifter och har gjort skatteavdrag kan i vissa fall lämna en förenklad arbetsgivardeklaration.

Vem kan lämna en förenklad arbetsgivardeklaration?

Är det en fysisk person eller ett dödsbo som har betalat ut ersättning för arbete till en annan fysisk person, så får utbetalaren lämna en förenklad arbetsgivardeklaration. Detta gäller dock endast om

 • ersättningen betalas ut till en fysisk person, och
 • ersättningen inte är en utgift i en näringsverksamhet som utbetalaren bedriver.

En utbetalare av ersättning ska bara lämna en förenklad arbetsgivardeklaration för de redovisningsperioder som det har betalats ut ersättning (26 kap. 4 § SFL).

Vad ska en förenklad arbetsgivardeklaration innehålla?

En förenklad deklaration ska innehålla uppgifter om

De uppgifter som ska vara med i en förenklad arbetsgivardeklaration regleras i 26 kap. 18 och 20 §§ SFL samt i 6 kap. 1 § SFF.

Den förenklade kontrolluppgiften ska innehålla uppgifter om mottagaren av ersättningen på grund av att deklarationen också fungerar som en kontrolluppgift. Den som lämnar en förenklad arbetsgivardeklaration behöver därför inte lämna in någon kontrolluppgift på ersättningen och skatteavdraget.

Om ersättningen betalas ut till en begränsat skattskyldig ska mer uppgifter lämnas

Om en förenklad arbetsgivardeklaration avser en betalningsmottagare som är begränsat skattskyldig i Sverige, ska deklarationen även innehålla uppgifter om mottagarens

Uppgifterna behöver inte lämnas om dessa saknar betydelse för

 • bestämmande att ta ut avgifter och skatt enligt de lagar som anges i 14 kap. 1 § 1 SFL
 • bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter
 • registrering av skatteavdrag
 • bestämmande av skattereduktion
 • beräkning av PGI
 • beskattning enligt SINK eller A-SINK
 • Sveriges åtaganden inom det internationella utbytet av information (6 kap. 2 § andra stycket SFF).

Fastställt formulär och underskrift

Den förenklade arbetsgivardeklarationen ska lämnas på fastställt formulär och vara undertecknad av den uppgiftsskyldige eller en behörig ställföreträdare. Uppgifterna får undertecknas av en dödsbodelägare i egenskap av ombud för dödsboet (38 kap. SFL)

När ska en förenklad arbetsgivardeklaration lämnas?

En förenklad arbetsgivardeklaration ska lämnas för den redovisningsperiod som ersättningen har betalats ut. Den förenklade arbetsgivardeklarationen ska ha kommit in till Skattverket

 • senast den 12:e månaden efter utgången av redovisningsperioden, dock
 • senast den 17:e i januari och augusti (26 kap. 32 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1]
 • Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. [1]
 • Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete [1]
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2] [3]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 • Socialförsäkringsbalk (2010:110) [1]