OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

För främst fåmansföretag och fåmanshandelsbolag finns en skyldighet att lämna vissa uppgifter till företagsledare och delägare i företaget, för att dessa i sin tur ska kunna fullgöra sina deklarationsskyldigheter.