OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Här finns information om hur stor förseningsavgift Skatteverket ska ta ut när en deklarationsskyldig inte har lämnat en eller flera skattedeklarationer i rätt tid.

Belopp

Förseningsavgiften är höjd från den 1 januari 2016.

Förseningsavgift ska tas ut med 625 kronor när en skattedeklaration inte har lämnats eller har lämnats för sent (48 kap. 6 § SFL).

Om en enskild är skyldig att lämna skattedeklaration efter föreläggande, och inte gör det i rätt tid, ska förseningsavgift tas ut med 1 250 kronor (48 kap. 6 § andra stycket SFL).

Den höjda avgiften ska tas ut för deklarationer som ska lämnas efter den 1 januari 2016.

Förseningsavgiften är 500 kr respektive 1 000 kr om en deklaration enligt lag ska lämnas före den 1 januari 2016, men kommer in efter det datumet.

Försenad med fler än en deklaration

Om en deklarationsskyldig vid samma tillfälle ska ha kommit in med flera skattedeklarationer och är sen med fler än en deklaration ska Skatteverket ändå bara ta ut en förseningsavgift (48 kap. 5 § SFL).

Exempel: ska lämna två deklarationer den 12 februari

En deklarationsskyldig ska den 12 februari lämna mervärdesskattedeklaration för redovisningsperioden december och arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden januari. Ingen av deklarationerna kommer in i tid. Skatteverket ska bara ta ut en förseningsavgift eftersom de båda deklarationerna ska lämnas senast samma dag.

Exempel: ska lämna tre deklarationer den 12 februari

En deklarationsskyldig ska den 12 februari lämna

  • mervärdesskattedeklaration för redovisningsperioden december
  • arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden januari
  • punktskattedeklaration för perioden december.

Ingen av deklarationerna kommer in i tid. Skatteverket ska bara ta ut en förseningsavgift eftersom de tre deklarationerna ska lämnas senast samma dag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom förseningsavgift