OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska ta ut en förseningsavgift när en uppgiftsskyldig inte har lämnat en eller flera skattedeklarationer i tid.

Belopp

En förseningsavgift ska tas ut med 625 kronor när en skattedeklaration inte har lämnats eller har lämnats för sent (48 kap. 6 § SFL).

Om en uppgiftsskyldig ska lämna skattedeklaration först efter ett föreläggande, och inte gör det i rätt tid, ska en förseningsavgift tas ut med 1 250 kronor (48 kap. 6 § andra stycket SFL).

Försenad med fler än en deklaration

Om en uppgiftsskyldig vid samma tillfälle ska ha kommit in med flera skattedeklarationer och är sen med fler än en deklaration ska Skatteverket ändå bara ta ut en förseningsavgift (48 kap. 5 § SFL).

Exempel: ska lämna två deklarationer den 12 februari

En uppgiftsskyldig ska den 12 februari lämna

  • mervärdesskattedeklaration för redovisningsperioden december och
  • arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden januari.

Ingen av deklarationerna kommer in i tid. Skatteverket ska bara ta ut en förseningsavgift eftersom de båda deklarationerna ska lämnas senast samma dag.

Exempel: ska lämna tre deklarationer den 12 februari

En uppgiftsskyldig ska den 12 februari lämna

  • mervärdesskattedeklaration för redovisningsperioden december
  • arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden januari
  • punktskattedeklaration för perioden december.

Ingen av deklarationerna kommer in i tid. Skatteverket ska bara ta ut en förseningsavgift eftersom de tre deklarationerna ska lämnas senast samma dag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom förseningsavgift