OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Avsnittet behandlar frågan om vart man ska vända sig vid överklagande av beslut om verkställighet av bevissäkring, till förvaltningsrätt eller till tingsrätt.

Överklagande samt omprövning av granskningsledarens beslut

Granskningsledarens beslut om verkställighet av bevissäkring överklagas hos förvaltningsrätten (67 kap. 2 och 6 §§ SFL). Den beslutet gäller kan också begära omprövning av beslutet hos Skatteverket (66 kap. 2 och 7 §§ SFL).

Överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut

Överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut om verkställighet av bevissäkring ska göras hos tingsrätten. Bestämmelserna om överklagande i 18 kap. UB är tillämpliga (69 kap. 18 § SFL). Det kan exempelvis gälla beslut om att bryta lås etc.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4]
  • Utsökningsbalk (1981:774) [1]