OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2023.

Huvudregeln är att vid import av varor ska mervärdesskatt betalas. Om importören är registrerad till mervärdesskatt är Skatteverket beskattningsmyndighet. I ML finns bestämmelser om hur mervärdesskatt ska beräknas på de importerade varorna och när skatten ska redovisas.

Uppdaterat