Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallsreferat som har beslutats, även de som inte längre är aktuella. Om fliken för 2024 saknas när du filtrerar på område visas för närvarande sådana rättsfallskommentarer som fortfarande kan vara aktuella under årsfliken då den senaste rättsfallskommentaren. Arbete pågår med att alltid visa det senaste året.

2006-04-07 SRN 2006-04-07, Tillhandahållande av personlig träning
2016-06-23 EUD, mål nr C-546/14 – ackord för mervärdesskatteskulder
2013-04-17 Konsultkostnader i samband med förpackning av fastighet
2001-04-27 Minskning av beskattningsunderlaget vid bonus
2004-02-09 Mervärdesskatt vid varuomsättning till annat EG-land
2014-01-14 Försäljning av dotterbolagsaktier
1999-11-16 Uthyrning av fastighet till kommun
2015-02-17 KRNJ – Frivillig skattskyldighet och stadigvarande bostad enligt mervärdesskattelagen
1998-06-15 Skattskyldighet för uthyrning av möblerade lägenheter
2002-03-26 Avdragsbegränsning för ingående skatt vid förvärv av personbil
2001-03-05 Bidrag; varken omsättning eller avdragsbegränsning
2016-07-25 HFD, mål nr 1113-15 – frivillig skattskyldighet för uthyrning av vård- och omsorgslokaler
2015-12-10 KRNS, mål nr 5164-5165-14, Beskattningsland – tillträde till evenemang
2006-04-25 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden, Förvärv av leasingbilar
2015-04-30 KRNS, mål nr 5564-11, Försäljning av dotterbolagsaktier – ingå i priset
2005-06-23 Omsättning
2004-01-01 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 20/04, SRN:s förhandsbesked den 24 juni 2004
2012-09-12 Mervärdesskatt, beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand
2004-11-23 Överlåtelse under uppförandeskede
2005-05-16 Enkelt bolag, lotteriverksamhet
2001-09-27 Spel på s.k. enarmade banditer
2004-03-23 Skattskyldighet till mervärdesskatt för ideell förening
1999-02-16 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 8/99 (utdrag), SRNs förhandsbesked den 16 februari 1999
2016-04-07 HFD 2015 ref 62, uthyrning av popup-butiker
2007-04-25 Ersättning från kommun vid bredbandsutbyggnad
2001-12-14 Företags tillhandahållande av s.k. returenheter inom dagligvaruhandeln
2003-06-25 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 23/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 25 juni 2003
2016-05-09 KRSU, mål nr 2896-15, kommuners rätt till ersättning för mervärdesskatt avseende representationskostnader
2015-11-25 HFD, mål nr 5725-14, stadigvarande bostad
1999-06-18 Hotellcheckar, tillämplig skattesats
2001-10-09 Rytmik- och dansträning
2002-05-07 Fråga om överföring av medel till medlemsförbund utgör skattepliktig omsättning
2000-05-26 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 24/00 (utdrag), SRNs förhandsbesked den 26 maj 2000
2000-10-04 Uthyrning sommarstuga
2015-10-01 KRNG, mål nr 2601-14, Upplåtelse av idrottslokal
2007-05-29 RR 2007-05-29, mål nr 2728-06, Tillhandahållande av personlig träning
2004-06-15 Uthyrning av elevbostäder