OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Ekonomiska föreningar som är kooperativa i inkomstskattelagens mening får i många fall göra avdrag för lämnad utdelning. Mottagaren beskattas på olika sätt för utdelningen beroende på vad det är för typ av utdelning och i vilket inkomstslag utdelningen ska tas upp.

Uppdaterat