OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Återföring av värdeminskningsavdrag och avdrag för reparation och underhåll ska i vissa fall göras då näringsfastigheten eller näringsbostadsrätten är en lagertillgång.

Avdrag har gjorts vid beskattningen men inte i räkenskaperna

Vid avyttring av en näringsfastighet ska värdeminskningsavdragen samt avdragen för reparation och underhåll återföras om de gjorts vid beskattningen men inte i räkenskaperna (26 kap. 12 § IL).

Vissa benefika överlåtelser och karaktärsbyte

Bestämmelserna om återföring av värdeminskningsavdrag och utgifter för förbättrande reparationer och underhåll tillämpas också när en näringsfastighet eller näringsbostadsrätt övergår till en ny ägare genom arv, testamente eller bodelning med anledning av makes död, om den blir eller kan antas komma att bli privatbostadsfastighet respektive privatbostadsrätt i och med övergången (26 kap. 13 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]