OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Skogsbruk innebär att en egen eller en arrenderad lantbruksenhet utnyttjas för skogshantering. Som skogsbruk räknas också inkomster från en avverkningsrätt som den skattskyldige har förbehållit sig i samband med överlåtelse av en fastighet eller vid en fastighetsbildning.

Inkomst från skogsbruk

Skogsbruk innebär att den skattskyldige utnyttjar skogen på en egen eller en arrenderad lantbruksenhet i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Som skogsbruk räknas också avverkning av skog på en lantbruksenhet på grund av en avverkningsrätt som den skattskyldige har förbehållit sig vid överlåtelse av en fastighet eller vid fastighetsbildning och avyttring av en sådan avverkningsrätt (21 kap. 22 § IL).

Inkomster från skogsavverkning på annans mark på grund av en avverkningsrätt som den skattskyldige inte har förbehållit sig vid överlåtelse av en fastighet eller vid en fastighetsbildning räknas inte som inkomst av skogsbruk. Detsamma gäller även en försäljning av en sådan avverkningsrätt om skogen i stället säljs på rot.

Inkomster från försäljningen av energiskog

Inkomster från försäljning av bränslen från s.k. energiskog (pil och sälg m.m.) behandlas som inkomst av växande gröda från åkerbruk och är inte hänförliga till skogsbruk.

Dessa växtarter har en kort omloppstid (ca 4–6 år) jämfört med normal skog och växer heller inte på skogsmark utan vanligtvis på åkermark.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]