OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Förseningsavgifter, skattetillägg och kontrollavgifter ska tillfalla staten (52 kap. 11 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]