OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Förseningsavgifter, skattetillägg, kontrollavgifter och återkallelseavgifter ska tillfalla staten (52 kap. 11 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]