OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Om den avlidne inte var gift och saknar släktarvingar tillfaller arvet Allmänna arvsfonden (5 kap 1 § ÄB). Det innebär att Allmänna arvsfonden är dödsbodelägare i den avlidnes dödsbo.

Om den avlidne var änka eller änkling och saknar egna släktarvingar kan i stället den först avlidne makens arvingar vara de legala arvingarna (3 kap. 8 § ÄB) och Allmänna arvsfonden är då inte dödsbodelägare. Bestämmelsen kommenteras på sidan Arv enligt 3:8 ÄB.

Om den avlidne var gift och saknar släktarvingar ska Allmänna arvsfonden inte antecknas som efterarvinge.

Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet (lag [1994:243] om Allmänna arvsfonden).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden [1]
  • Ärvdabalk (1958:637) [1]