OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2018.

Det finns bestämmelser om hur länge uppgifter och handlingar får bevaras och om när de ska gallras. För uppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet gäller de bestämmelser om arkivering och gallring som finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446).

Riksarkivet har meddelat föreskrifter om gallring i folkbokföringsverksamheten hos Skatteverket (RA-MS 2012:44). Föreskrifterna har ändrats genom RA-MS 2013:53. I en bilaga till föreskrifterna ges detaljerade bestämmelser för hur uppgifter och handlingar i folkbokföringsverksamheten ska bevaras eller gallras. Föreskrifterna gäller både pappershandlingar och elektroniska handlingar.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Arkivförordningen (1991:446) [1]
  • Arkivlag (1990:782) [1]

Övrigt

  • RA-MS 2012:44 [1]
  • RA-MS 2013:53 [1]