OBS: Detta är utgåva 2016.3. Sidan är avslutad 2023.

Nytt: 2016-05-06

Tillhandahållanden i biblioteksverksamheter och museiverksamheter är skattepliktiga om de inte är undantagna från skatteplikt. De beskattas med skattesatsen 6 procent (7 kap. 1 § tredje stycket 6 ML).

Verksamheterna är undantagna om de bedrivs eller fortlöpande i mer än ringa omfattning stöds av det allmänna. Läs mer om sådana tillhandahållanden under Undantag från skatteplikt: biblioteksverksamhet och museiverksamhet.

Tidigare:

Tillhandahållanden i biblioteksverksamheter och arkivverksamheter är skattepliktiga om de inte är undantagna från skatteplikt. De beskattas med skattesatsen 6 procent (7 kap. 1 § tredje stycket 6 ML).

Verksamheterna är undantagna om de bedrivs eller fortlöpande i mer än ringa omfattning stöds av det allmänna. Läs mer om sådana tillhandahållanden under Undantag från skatteplikt: biblioteksverksamhet och arkivverksamhet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]