OBS: Detta är utgåva 2016.5. Sidan är avslutad 2018.

Här kan du läsa om hur lotterilagen definierar lotteri och enligt vilka lagstiftningar punktskatt tas ut på lotterier.

Lotterilagens definition av lotteri

Med lotteri avses en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få (3 § första stycket LL). Med vinst avses även rätt till fortsatt spel (3 § fjärde stycket LL).

Till lotteri räknas (3 § andra stycket LL):

  • lottning, gissning, vadhållning och liknande förfaranden
  • marknads- och tivolinöjen
  • bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel och liknande spel.

När man bedömer om en verksamhet är ett lotteri ska man ta hänsyn till verksamhetens allmänna karaktär och inte endast till den större eller mindre grad av slump som finns i det enskilda fallet (3 § tredje stycket LL).

Punktskatt på lotterier ska tas ut enligt tre olika lagstiftningar

För lotterier tas punktskatt ut enligt tre olika lagstiftningar:

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1972:820) om skatt på spel [1]
  • Lag (1991:1482) om lotteriskatt [1]
  • Lag (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m. [1]
  • Lotterilag (1994:1000) [1] [2] [3] [4]