OBS: Detta är utgåva 2016.5. Sidan är avslutad 2023.

Inom massmedieområdet finns det flera undantag från skatteplikt för mervärdesskatt. Tabellen innehåller en sammanställning av dessa med länkar till närmare beskrivning av undantagen.

Publikation

Periodiska

  • Medlemsblad

    Personaltidningar

    Medlemsblad och personaltidningar i form av radio- och kassettidningar

Transaktion undantagen från skatteplikt

Lagrum i ML

Återbetalningsrätt 10 kap. 11 § ML Kvalificerat undantag

Omsättning

- Gratis

- Mot ersättning till

1. utgivaren

2. medlemmar

3. anställda

Införsel, om publikationerna ska överlåtas på sätt som framgår ovan.

Undantaget gäller oavsett vem som är utgivare

3 kap. 13 §

3 kap. 17 §

Nej

Införande eller ackvisition av annonser i publikationerna

3 kap. 19 §

första stycket 1

Nej

Framställning av publikation

Distribution av upplagan

Kringstjänster

Förutsättningar: tjänsterna ska tillhandahållas direkt till utgivaren

3 kap. 19 §

första stycket 2

Ja

Publikation

Periodiska

  • Organisationstidskrifter

    Organisationstidskrifter i form av radio- eller kassettidningar

Transaktion undantagen från skatteplikt

Lagrum i ML

Återbetalningsrätt 10 kap. 11 § ML Kvalificerat undantag

Omsättning

Införsel

3 kap. 14 §

3 kap. 17 §

Nej

Införande eller ackvisition av annonser i publikationerna

3 kap. 19 §

första stycket 1

Nej

Framställning av publikation

Distribution av upplagan

Kringstjänster

Förutsättningar: tjänsterna ska tillhandahållas direkt till utgivaren

3 kap. 19 §

första stycket 2

Ja

Program och kataloger

Transaktion undantagen från skatteplikt

Lagrum i ML

Återbetalningsrätt 10 kap. 11 § ML Kvalificerat undantag

Omsättning för egen verksamhet som i övrigt inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11-13 §§ ML

3 kap. 18 §

Nej

Införande av annonser

3 kap. 19 §

andra stycket

Nej

Radio och tv

Transaktion undantagen från skatteplikt

Lagrum i ML

Återbetalningsrätt 10 kap. 11 § ML Kvalificerat undantag

Omsättning i verksamhet för produktion och sändning av radio- och tv-program

Förutsättningar: Verksamheten finansieras huvudsakligen genom tv-avgiften

3 kap. 20 §

Nej