OBS: Detta är utgåva 2016.5. Sidan är avslutad 2020.

Ett samordningsnummer består av tio siffror. De inledande sex siffrorna utgår från personens födelsetid med ordningen år, månad, dag. Siffran för födelsedag ökas med talet 60 så att den som exempelvis är född den tredje i månaden får siffran 63 för dag. Därefter följer ett tresiffrigt individnummer som hämtas slumpvis ur en serie 001-999 för alla som är födda samma dag. Individnumret motsvarar födelsenumret i ett personnummer. Numret är udda för män och jämnt för kvinnor. Sista siffran är en kontrollsiffra vilken beräknas på samma sätt som för personnummer (18 a § FOL).

Så här ser exempelvis ett samordningsnummer ut för en man som är född den 3 oktober 1970 och har individnummer 239: 701063-2391.

På motsvarande sätt som personnummer är samordningsnummer bestående och unika på så vis att ett samordningsnummer alltid följer och är kopplat till en viss person. Två identiska samordningsnummer kan inte förekomma.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1]