OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Det finns inga bestämmelser om omprövning av beslut i kupongskattelagen. Förvaltningslagens regler kan däremot tillämpas om förutsättningarna för omprövning är uppfyllda.

Omprövningsreglerna i FL kan bli tillämpliga

Av FL framgår att om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL, så gäller den bestämmelsen före FL (3 § FL). Eftersom KupL inte har egna bestämmelser om omprövning så innebär det att FL:s bestämmelser om omprövning kan bli tillämpliga.

Exempel på när det kan bli aktuellt att tillämpa 27 § FL

Skatteverket anser att det kan bli aktuellt med omprövning enligt FL om återbetalning av kupongskatt har skett, och ärendet inte har överklagats till domstol, om den som fått återbetalningen i efterhand begär att få intäktsränta.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (1986:223) [1]

Ställningstaganden

  • Ränta vid återbetalning av kupongskatt [1]