OBS: Detta är utgåva 2016.5. Sidan är avslutad 2023.

En kreditnota kan innebära en ändring av tidigare redovisad mervärdesskatt. Hur du redovisar den ändringen får du veta här.

Ändring av tidigare redovisad utgående skatt

Kreditnotor ska vid redovisningen av utgående skatt behandlas som vanliga fakturor.

För den som redovisar mervärdesskatt enligt faktureringsmetoden innebär detta följande. Nedsättningen av den tidigare redovisade utgående skatten görs i den redovisningsperiod då kreditnotan enligt god redovisningssed bokförts efter utfärdandet.

För den som redovisar mervärdesskatt enligt bokslutsmetoden görs nedsättningen av den tidigare redovisade utgående skatten i den redovisningsperiod återbetalning skett.

Ändring av tidigare redovisad ingående skatt

I de fall en köpare får en kreditnota av säljaren ska rättelse ske i den ordning som gäller för köparens redovisning av ingående skatt (13 kap. 26 § första stycket ML). Vid redovisning enligt faktureringsmetoden ska alltså ändring ske i den redovisningsperiod under vilken köparen får kreditnotan. Om bokslutsmetoden tillämpas ska rättelse ske för den redovisningsperiod under vilken betalning sker eller i den sista redovisningsperioden för beskattningsåret.

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

Har en skattskyldig fått en kreditnota på grund av att säljaren felaktigt har debiterat mervärdesskatt ska rättelse ske av hela det avdragna beloppet (13 kap. 26 § andra stycket ML).

Läs mer om redovisning av mervärdesskatt på sidan Felaktigt debiterad mervärdesskatt.

Överlåtelse av verksamhet

Har den skattskyldige överlåtit sin verksamhet efter det att han eller hon har gjort avdraget för ingående skatt är det i stället den som tagit över verksamheten som ska göra ändringen (13 kap. 26 § tredje stycket ML).

Läs mer om redovisning av mervärdesskatt på sidan Överlåtelse av verksamhet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar