OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2023.

Enligt ML är omsättning av varor och tjänster skattepliktig, men det finns undantag. Här finns mer information om vilka omsättningar som omfattas av den generella skatteplikten och vilka som är undantagna från skatteplikt.

Uppdaterat